نقشه کشی صنعتی

ابزار در نقشه کشی صنعتی

غیر از میز کار و خط کش T که ابتدایی ترین ابزار جهت نقشه کشی میباشد، ابزارهایی وجو دارند تا سرعت انجام کار را افزایش دهند. یکی از ابزار های اصلی در نقشه کشی صنعتی کولیس است. 

 

تاریخچه نقشه کشی صنعتی

نقشه يک زبان است، زبانی گويا و توانا. بشر، با اين زبان از روزگاران قدیم آشنايی داشته است. حتی آن زمان که هنوز خط و نوشتن اختراع نشده بود، او با زبان تصوير گونه ای میتوانست افکار خود را يادداشت و منتقل کند. تصاویر به جا مانده

 

مهندسی معکوس:

(به انگلیسی: Reverse Engineering) به علمی گفته می‌شود که از پاسخ به سؤال می‌رسد و در واقع فرایند کشف اصول تکنولوژیکی یک دستگاه، شیء یا یک سیستم می‌باشد که از طریق تجزیه و تحلیل ساختار و عملکرد آن حاصل می‌شود. در اکثر مواقع موضوع مورد بررسی یک دستگاه مکانیکی، الکتریکی، برنامه نرم‌افزاری یا یک ماده بیولوژیکی یا شیمیایی می‌باشد که بدون داشتن دانش قبلی و تنها با جداسازی اجزا و تجزیه و تحلیل شیوه عملکرد آن، سعی در ایجاد یک نمونه جدید از آن می‌گردد.

آنالیز شیمیایی قطعه به روش اسپکترومتری (کوانتومتری) و متالوگرافی آن

مهندسین متالورژی به روش های غیر مخرب، شامل استفاده از دستگاه های کوانتومتر برای تعیین عناصر تشکیل دهنده جنس قطعه و با استفاده از روش متالوگرافی و تماشای ریزساختارهای اتمی، عملیات های انجام شده اولیه مانند عملیات های حرارتی و حالت اولیه جنس قطعه را تشخیص میدهند. 

نرم افزارها در نقشه کشی صنعتی

به میان آمدن رایانه و سپس نرم افزارهای نقشه کشی در علم نقشه کشی، باعث پیشرفت های بزرگی در مدلسازی و طراحی شد. چنانکه حتی افراد بدون تخصص نیز میتوانستند از آن استفاده کنند.